Zdrowie

Fair Trade na świecie – historia

fair trade

Fair Trade, czyli Ruch Sprawiedliwego Handlu zaczął się kształtować pod koniec lat 40 ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych. Ta inicjatywa o podłożu zarówno społecznym jak i biznesowym ma na celu ograniczenie ubóstwa jak i marginalizowania najbiedniejszych wytwórców globalnego Południa. Jak przedstawia się geneza tego ruchu? Co można o nim powiedzieć? Jakie działania mają pomóc w poprawie warunków życia producentów z krajów rozwijających się?

1. Historia fair trade

2. Jaka jest istota ruchu fair trade?

3. Produkty fair trade – mechanizmy

Historia fair trade

Początek tej działalności przypada na drugą połowę XX wieku, jednak najbardziej dynamiczny rozwój przypadł na początek XXI. Mimo wielu przeciwników został uznany przez instytucje unijne jako ważny element stanowiący pomoc dla najbiedniejszych obszarów świata. Nie jest to bowiem chwilowa moda czy tendencja rynkowa, ale realna potrzeba zmian w światowej gospodarce. To tłumaczy, dlaczego produkty fair trade cieszą się tak dużą popularnością.

Druga połowa XX wieku to czas, kiedy w Europie Zachodniej i USA zaczęły powstawać pierwsze organizacje Sprawiedliwego Handlu współpracujące z producentami pochodzącymi z Azji, Afryki czy Ameryki Południowej.

Pierwotnie produkty fair trade były sprzedawane w osobnych sklepach, tworząc osobny kanał dystrybucyjny. Rozwój świadomości konsumentów doprowadził do tego, że wyklarowała się potrzeba określania produktów wytwarzanych w warunkach fair trade osobnymi certyfikatami. Dzięki temu klienci mieli wybór i mogli podjąć świadomą decyzję, czy chcą kupować wyroby wytwarzane zgodnie z ideą fair trade. W rozwój tego ruchu miały niemały wpływ wspólnoty chrześcijańskie, który były zaangażowane nie tylko w propagowanie idei FT, ale także dystrybucję towarów z krajów Południa.

Jaka jest istota ruchu fair trade?

Ta inicjatywa skupia nie tylko producentów, organizacje pozarządowe, ale także konsumentów. Koncepcja polega na tym, aby przeciwstawiać się biedzie i poprawić warunki życia w krajach rozwijających się. W wyeliminowaniu wykorzystywania ubogich producentów Południa ma pomóc sprawiedliwy handel i uczciwa polityka handlowa. Dążenie do partnerstwa, szacunku i godnych warunków pracy to priorytety tej inicjatywy.

Produkty fair trade – mechanizmy

Kompilacja kilku wytycznych ma pomóc w urzeczywistnieniu polityki fair trade i jest to m.in.:

– cena minimalna – która zapewni wytwórcy stabilną cenę i godne warunki do pracy i życia,

– stałość w dostępie do kredytu,

– ochrona środowiska i zrównoważony rozwój – redukcja w używaniu środków chemicznych czy GMO.

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *